Euroopa valitsuste sooline koosseis

15.04.2014

Euroopa Liidu riikide valitsustes on 62% mehi ja 38% naisi (2014. aasta märtsi seisuga).

Lae alla
Kliki piltidel, et näha suuremalt.

Euroopa Liidu ministrid

Täpselt pooleks on nais- ja meesministreid Norras. Ka Prantsusmaal on ministrite sooline jaotus tasakaalus: 38 ministrist 20 on mehed ja 18 naised. Samal ajal on Kreekas 20 meesministri kohta vaid 1 naine, Leedus ja Slovakkias on 14 ministrist 1 naine.

 

Mees- ja naisministrid Euroopa Liidus +Norra, Šveits ja Island:

Euroopa Liidu nais ja meesministrid

 

 

Kõige enam naisministreid vastutab Euroopas sotsiaalvaldkonna eest, kõige vähem on naisi peaministrite seas ning rahandus- ja põllumajandusministrite hulgas. Hispaanias on naisest asepeaminister, kes jäi arvestusest välja, sest sellist ametikohta teistes riikides ei ole.

Naisministrite jaotus valdkonniti

 

Võrdõiguslikkuse ministrid on olemas 39% Euroopa Liidu + Norra, Island ja Šveitsi valitsustes.