Erinevate peremudelite riiklik tunnustamine aitab kaasa ühiskonna avatumaks ja sallivamaks muutumisele

10.10.2014

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul tegi Eesti seadusandja eile ajaloolise otsuse, tunnustades heteropaaride kõrval ka gei- ja lesbipaare ning nende perekondi.

„Esimest korda taasiseseisvunud vabariigi ajal võeti vastu otsus, mille eesmärk ja tegelik tulemus on samasooliste paaride ja nende pereliikmete õiguste parem austamine ning kaitse,“ ütles võrdõigusvolinik.

„Kooseluseadus saadab paljudele geidele, lesbidele ja biseksuaalsetele Eesti inimestele välja olulise signaali, et neil on õigus pereelule ja õigus olla lapsevanem ning saada oma perekonnale võrdset sotsiaalset toetust ja kaitset. Kellegi tõrjumine, solvamine ja halvustamine seksuaalse orientatsiooni pärast ei ole riiklikult lubatud,“ märkis Sepper.

Ta lisas, et erinevate peremudelite riiklik tunnustamine aitab kaasa ühiskonna avatumaks ja sallivamaks muutumisele ning aitab kaotada diskrimineerimist vähemuste suhtes.

„Samasooliste paaride õiguste sätestamine julgustab ka neid geisid ja lesbisid, kes peavad praegu  oma seksuaalset identiteeti oma perekonnaliikmete, emade-isade ja sugulaste ees varjama. Kelle suhted on katkenud selle tõttu, et lähedased ei suuda nende teistsugust seksuaalset orientatsiooni aktsepteerida. Eesti riik on öelnud neile olulise toetussõna – geid, lesbid ja biseksuaalsed inimesed on võrdväärne osa Eesti ühiskonnast,“ sõnas Sepper.

Sepper rõhutas lisaks, et demokraatlikus ühiskonnas on parlamendi roll tagada vähemuste õigused, isegi kui rahva enamusele oleks meelepärane vähemuste õigusi kärpida.  „Riigikogu liikmed, kes seda otsust vastu võttes on käinud rahva ees ja kaitsenud vähemuste õigusi, on väärt austust ja tunnustust,“ ütles võrdõigusvolinik.