Tulemas puuetega inimeste õiguste teemaline ümarlaud

05.02.2015

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper kutsub 10. veebruaril 2015 kokku ümarlaua, et arutada ja vahetada mõtteid puuetega inimeste õiguste ja murede teemadel.

Ümarlaua eesmärk on arutleda selle üle, millised on puuetega inimeste suurimad probleemid, millele lahenduste otsimisel oodatakse võrdõigusvoliniku abi. Kuidas näevad puuetega inimeste organisatsioonid voliniku institutsiooni rolli täna ja lähitulevikus, mil hakatakse muutma võrdse kohtlemise seadust? Samuti vahetatakse mõtteid selle üle, kuidas peaks Eestis toimuma järelevalve ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise üle.

Ümarlaud on kutsetega ja toimub Eesti Puuetega Inimeste Kojas 10. veebruaril 2015 kell 10.00 – 13.00 (Toompuiestee 10, Tallinn).