Haridus ja töökohad tuleb muuta erivajadustega inimestele ligipääsetavaks

03.12.2015

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta kutsub rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval kaotama puudega inimeste teelt takistusi õppimisel ja töötamisel.

„Erivajadustega inimesed on oluline ja kasvav osa Eesti ühiskonnast. Õppides ja töötades saavad nad aidata Eestil areneda. Selleks, et neil oleks võimalik saada kutse- või kõrgharidust ja töötada oma võimete kohasel töökohal, tuleb muuta haridus ja töökohad ligipääsetavaks, haridusvõimalused paindlikumaks,“ rõhutas võrdõigusvolinik Liisa Pakosta.

„Oluline on, et koolid oleksid füüsiliselt ligipääsetavad ning õppe korraldamisel mõeldaks enam ka puudega õppuritele, näiteks pakkudes neile pikendatud õppeaega. Hooldusteenuste kasutamise võimalused puudega lapse või mõne teise lähedase hooldamiseks peaksid olema paremad. Vähendada tuleks ka paberitäitmise kadalippu, mida tööandjad peavad läbima, et saada riigilt toetust töökoha kohandamisel puudega töötajale sobivaks,“ ütles Pakosta.

Praegu on pea kolmveerand puudega tööealistest inimestest tööturult väljas, 2014. aastal oli mittetöötavaid tööealisi puudega inimesi ligi 42 000. Kui lisada siia ka need, kes ei saa tööelus osaleda seetõttu, kuna nad hooldavad oma lähedast või puudega last, siis on tööeas inimesi, kes tahaksid tööd teha, aga ei tööta, ligi 55 000.

„55 000 inimest on väga suur arv, neist enamik on haridusest ja tööelust eemal neist endist mitte sõltuvate takistuste tõttu,“ nentis Pakosta.

“Riigikontrolli toob värskes aruandes välja, et tööturul osalejate arv võib lähiaastatel väheneda veel 70 000 inimese võrra. Meil on vaja olulist muutust täna mittetöötavate inimeste kaasamiseks ning kindlasti tuleb siin värske pilguga üle vaadata võimalused nende takistuste eemaldamiseks, mis seisavad erivajadustega inimeste ja tööturul vahel,“ rõhutas Pakosta.