Uudised ja pressiteated

Sooline võrdõiguslikkuse ja Euroopa pingutused – Sandra Kurs

26.08.2016

Sandra Kurs,

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei praktikant

 

Kõigil inimestel on võõrandamatud inimõigused ja inimväärikus. Seaduse ees on kõik võrdsed.  Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise …

Võrdne kohtlemine projektides – kasulikku projektide taotlejatele ja rakendajatele

26.08.2016

Iivika Kalden,

EL Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

 

Juba terve aasta on Võrdõigusvoliniku kantselei juures tegutsenud EL Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus. Võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on nõustamis- ja koolitusüksus, mille ülesanne on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja …

Viljandi Paalalinna Kool liitus esimese üldhariduskoolina SIIA SAAB märgiga

19.04.2016

Ligipääsetavuse hea tahte märgiga SIIA SAAB liitub Viljandi Paalalinna Kool, kes tubli munitsipaalkoolina kaasab erinevate vajadustega õpilasi. Kui uute koolide ehitamisel on ligipääsetavus juba norm, siis vanade koolimajade kohandamine nõuab kooliperelt pühendumist.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta sõnul on väga oluline, et …

Nõustamine võrdse kohtlemise teemal – 20. aprill 2016 Tallinnas

15.04.2016

20. aprillil 2016 kell 14.00-16.00 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleis (Endla 10a, Tallinn)

• Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed? • Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa …