Uudised ja pressiteated

Uudiskiri hoiab kursis värskeimate arengutega võrdõiguslikkuse valdkonnas

18.10.2013

Võrdõigusvoliniku kantselei hakkab välja andma e-uudiskirja värskeimatest arengutest soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Ametnikele pakub uudiskiri ühtlasi tuge igapäevases töös, jagades teadmisi selle kohta, kuidas täita seaduses kirja pandud soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustust.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on sooline võrdõiguslikkus kogu maailmas …

Võrdõigusvolinik: vägistamise puhul on alati süüdi vägistaja

19.08.2013

Neljapäeval Delfis avaldatud Põhja Prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juhataja Rait Pikaro kommentaarid vägistamisjuhtumite kohta olid ilmselt mõeldud inimeste teavitamisena ja kantud kuritegude ennetuse eesmärgist. Kuid politsei esindaja sõnavõtust jäid Delfi artiklis kahjuks kõlama ka kriitikanoodid kuriteo ohvriks langenud naiste aadressil.…

Raport: majanduskriis mõjutas enim kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe

20.06.2013

Euroopa Nõukogu inimõigusvoliniku täna avaldatud raport Eesti kohta kutsub üles tegelema puuetega inimeste kõrge töötusega ning parandama rahvusvähemuste olukorda. Ühtlasi soovitab raport tugevdada võrdõigusvoliniku kantseleid.

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Nils Muižnieks avaldas täna raporti inimõiguste olukorrast Eestis, raport käsitleb ka

Võrdõigusvolinik tõhustas abi diskrimineerimise läbi kannatanutele

17.06.2013

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper esitles täna Riigikogu põhiseaduskomisjonile voliniku 2012. aasta tegevuse aruannet. 2012. aastal oli võrdõigusvoliniku prioriteet osutada mitmekülgsemat ja tulemuslikumat õigusabi diskrimineerimise läbi kannatanutele.

„Inimeste teadlikkus oma õigustest, sh sellest, mis on sooline diskrimineerimine ja diskrimineerimine lapsevanemaks olemise tõttu, …

Indeks: Eesti on poolel teel naiste-meeste võrdõiguslikkuseni

14.06.2013

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab, kui kaugel on liikmesriigid naiste ja meeste võrdsuse saavutamisest. Eesti on ELi riikide seas võrdõiguslikkuse taseme poolest 14. kohal. Kõige suurem ebavõrdsus valitseb Eestis kahes olulises indeksi mõõdetavas valdkonnas – võimu ja raha valdkonnas.…