Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013 – soopõhine statistika

Võrdõigusvoliniku kantselei võttis vaatluse alla KOVi valimiste nimekirjad, et saada vastust järgmistele küsimustele:

  • kui suur on naiste osakaal valimisnimekirjades
  • kui palju on naisi nimekirjade esikümnes, esikolmikus ning esinumbritena

Viimase küsimuse puhul vaatlesime Tallinna, Tartut, Narvat, Kohtla-Järvet, Pärnut, Viljandit, Kuressaaret ja Valgat.

Kui kõigis valimisnimekirjades kokku kandideerib ligi 40% naisi, siis naiste osakaal esinumbrite seas suuremates ringkondades on vaid 17%.

Vaata: