Võrgustiku töö

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne2016. aastal toimunud võrgustumisüritused:

20. aprill 2016 ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustumiskohtumine (1/2016)

2016. aaasta esimene ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustumiskohtumine toimus 20. aprillil kell 10.00-12.00 Sotsiaalministeeriumis (Gonsiori 29).

Kohtumisel tutvustasime kompetentsikeskuse teenuseid ja koostatud infomaterjale. Rääkisime võrdsete võimaluste läbiva teema rakendamisel esile kerkinud probleemidest ja abist, mida kompetentsikeskus saaks pakkuda. Vahetasime kogemusi ja arutasime heade praktikate võrgustiku moodustamise võimalusi.

Kohtumise materjalid

2. november 2016 ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustumiskohtumine (2/2016)

2016. aasta teine ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustumiskohtumine toimus 2. novembril kell 10.00-15.15 Radisson Sky Blue Hotellis (Rävala puiestee 3).

Kohtumise eesmärgiks oli arutada edasiseid tegevusi ja tutvustada koostööpartnereid.  Samuti tutvustasime projektide rakendajaid ja nende kogemusi võrdsete võimaluste edendamisel. Eriline tähelepanu oli seekord pööratud ligipääsetavusele.

Erikülalisena esines kohtumisel Läti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi esindaja Inese Vilcāne, kes räägikis nende kogemusest struktuurivahenditega ja võrdsete võimaluste rakendamises ja järelvalves.

Kohtumise materjalid

19. aprill 2017 Võrdsete võimaluste edendamise võrgustiku kohtumine (1/2017)

2017. aasta esimene ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustiku kohtumine toimus 19.aprillil kl 10.00-12.30 Sotsiaalministeeriumis (Gonsiori 29).

Kohtumisel tehti ülevaade  võrdsete võimaluste edendamisest struktuurivahendite kasutamisel, räägiti võrdsete võimaluste hindamisest, 2016. aasta soolise võrdõiguslikkuse monitooringust ja töötubade läbiviimisest rakendusasutustele, -üksustele ja projektide rakendajatele.

Kohtumise materjalid