Rahvus

Kõigil inimestel on hoolimata nende rahvusest või etnilisest päritolust samad õigused ning väärikus ja väärtus inimesena. Hoolimata sinu rahvusest, sinu või su vanemate päritoluriigist või etnilisest kuuluvusest, on sul on Eesti põhiseaduse järgi õigus võrdsele kohtlemisele.

Võrdse kohtlemise seadus keelab kohelda inimest halvemini tema rahvuse tõttu töö saamisel, tasustamisel, edutamisel, hariduses, sotsiaalvaldkonnas ning kaupade ja teenuste pakkumisel.

Rahvuse tõttu diskrimineerimine tähendab seda, et üht inimest koheldakse võrreldavas olukorras halvemini kui teist inimest just rahvuse või tema emakeele pärast.

Loe lähemalt rahvuse tõttu diskrimineerimise kohta.