Usutunnistus või veendumused

Igal inimesel on õigus usuvabadusele ning õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Sul on ka õigus mitte omada usku.

Võrdse kohtlemise seaduse järgi kõigil õigus võrdsele kohtlemisele töö valdkonnas, edutamisel, kutse- ja täiendõppes hoolimata usutunnistusest või veendumustest.

Usutunnistuse või veendumuste tõttu diskrimineerimine tähendab seda, et üht inimest koheldakse võrreldavas olukorras halvemini kui teist inimest just tema usutunnistuse või veendumuste pärast.

Loe lähemalt usutunnistuse või veendumuste tõttu diskrimineerimise kohta.