Näide 2: programm „Job initiative”

Programm „Job initiative” (hindamise tulemus +1)

Kuni 2010. aastani toetas programm projekte, mis olid suunatud puuetega inimeste lõimimisele tööturule. Programm toetas projekte, mille eesmärk oli parandada puuetega inimeste töötingimusi. Sihtgrupp ei olnud otseselt puuetega inimesed, vaid eelkõige ettevõtted ja koolitusfirmad. Programmi eesmärk oli toetada avatud tööturu kaudu puude ja liitpuudega inimeste juurdepääsu tööelule.

Programmi kirjelduses ega tutvustusmaterjalides ei ole otseselt viidatud soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgile. Samas on rõhutatud projektide valiku kriteeriumites, et projektid peavad avaldama positiivset mõju soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Asjakohane on peatükis „Soolised aspektid rahastatavas valdkonnas” kirjas olev eesmärk integreerida puuetega naisi tööturule. Eesmärgid, valikukriteeriumid ja hindamine olid läbi viidud asjakohasel moel. Kuna programmi dokumentatsioon on soolise võrdõiguslikkuse eesmärki toetav ja võrdõiguslikkuse eesmärk on aktiivselt programmi rakendamise protsessi sulandatud, on programmi positiivne mõju soolise võrdõiguslikkuse edendamisele tõenäoline.