Naiste ja meeste võrdne kohtlemine

Naiste ja meeste võrdne kohtlemine (ingl equal treatment of women and men) on otsese ja kaudse soolise diskrimineerimise puudumine.