Soolise võrdõiguslikkuse monitooring

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring on Sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidav uuring, mille eesmärk on saada ülevaade Eesti meeste ja naiste hoiakute ja kogemuste kohta soolise võrdõiguslikkuse ja ebavõrdsusega seotud teemadel.

Seni valminud soolise võrdõiguslikkuse uuringud leiab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.