Sootundlikud indikaatorid

Statistika tihti üksnes kirjeldab üht või teist elulõiku või fikseerib olukorra ega seleta lahti andmete poolt peegeldatavat reaalsust. Indikaator erineb statistikast selle poolest, et indikaator aitab hinnata sotsiaalse keskkonna muutusi, edusamme ja eesmärgini jõudmise tulemuslikkust.

Indikaatorid võivad olla numbrid, faktid, arvamused või vaated, mis näitlikustavad mingit konkreetset teemat või olukorda ning mõõdavad selles olukorras ajas toimunud muutusi. Indikaator on mõõtmisvahend kavandatud eesmärgi ja tegeliku tulemuse kooskõla hindamiseks.

Indikaatorid Pekingi tegevusplatvormi täitmise jälgimiseks

Taustinfot erinevate näitajate arendamisest ja arvutamisest kui ka reaalseid numbreid, mis võimaldavad võrrelda naiste ja meeste olukorda lähtudes Pekingi tegevusplatvormi probleemsetest valdkondadest nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasemel leiab Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) kodulehelt andmebaasist Naised ja mehed Euroopa Liidus – faktid ja numbrid. Andmebaasi uuendatakse kahel korral aastas, reeglina peale Euroopa Nõukogu eesistumise lõppu. Indikaatorid on kinnitatud üheteistkümne valdkonna kohta ja puuduvad veel ainult valdkonnas „naiste inimõigused“.