Põhiõiguste Ameti LGBT küsitluse tulemused

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) korraldas Euroopa Komisjoni palvel kõikides ELi liikmesriikides ja Horvaatias veebipõhise uuringu, millega kaardistati  LGBT-inimeste (lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste inimeste) diskrimineerimist ja nende vastu suunatud vihkamist õhutavaid sõnavõtte ning muid probleeme. Küsitlusega koguti suures mahus empiirilisi andmeid ning selle sihtrühmaks olid ELi liikmesriikides ja Horvaatias elavad vähemalt 18-aastased täiskasvanud, kes peavad end lesbiks, geiks, biseksuaaliks või transsooliseks.

Tulemused kajastavad küsimustikule vastanud enam kui 93 000 inimese kogemusi. Kuigi andmed ei kata kõiki ELis elavaid LGBT-inimesi, on tegemist väga suure rühmaga ja praeguseks suurima omalaadse empiiriliste andmete kogumiga Euroopas.

Vastajatelt küsiti nende kogemuste kohta seoses diskrimineerimise, vägivalla ja ahistamisega tööl, koolis, tervise- ja sotsiaalteenuste valdkonnas ning avalikes kohtades, nagu kohvikud ja restoranid, pangad ja kauplused. Küsitluses keskenduti ELi õigusega ja muude rahvusvaheliste normidega kaitstud õigustele.

Küsitluse tulemused on esitatud visualiseeritud kujul kahes aruandes, mis on leitavad põhiõiguste ameti veebilehelt: