Soo alusel eristatud statistika

Soo alusel eristatud statistika ehk soopõhine statistika (ingl sex disaggregated statistics) on statistiliste andmete esitamine eraldi meeste ja naiste kohta, mis võimaldab meeste ja naiste olukorda kirjeldavate andmete võrdlemist ja analüüsi.