Sooline diskrimineerimine

Sooline diskrimineerimine (ingl sex discrimination) on selline toimimisviis, mille tulemusena ühest soost inimesi koheldakse halvemini või seatakse ebasoodsamasse olukorda, tuginedes oletustele või eelarvamustele tema sooga seotud omaduste, võimete jms kohta.

Eristatakse otsest soolist diskrimineerimist ja kaudset soolist diskrimineerimist.