Soovitusi

 • Täienda oma olemasolevaid kontakte, püüdes iga teema kohta leida nii mees- kui naiseksperte, poliitikuid, arvamusliidreid, ettevõtjaid jt.
 • Vaata oma kirjatööd üle kriitilise pilguga, küsides, kas uudiste ja lugude allikad on tasakaalus.
 • Vestlussaate juhina võimalda nii meestel kui ka naistel oma arvamusi vabalt väljendada, jäädes küsitluse viisis neutraalseks ning mitte katkestades naissaatekülaliste juttu sagedamini.
 • Küsitle mehi ja naisi samamoodi, mitte mehi eelkõige ekspertidena ja naisi eraelu teemal.
 • Ära jaota teemasid „naiselikeks“ ja „mehelikeks“.
 • Loobu soolistest stereotüüpidest, näidates naisi peamiselt hoolitsejatena ja pereema rollis.
 • Esita nii mehi kui naisi täisväärtuslike ühiskonnaliikmetena, mitte lähtuvalt soolistest stereotüüpidest, mis kirjeldavad naisi kui nõrgemaid ja emotsionaalsemaid ning mehi kui domineerivaid, riske võtvaid, algatusvõimelisi ja vägivaldseid.
 • Väldi intervjueeritava tutvustamisel tema füüsilise välimuse ja perekonnaseisu kirjeldamist, kui loo sisu seda vältimatult ei nõua. Keskendu infole, mitte allika välimusele või seksikusele.
 • Ole inimeste välimuse suhtes neutraalne, ära lähtu kehtivatest iluideaalidest.
 • Ära kirjelda naisi abikaasa või lähedaste kaudu.
 • Ära kujuta naisi ohvritena, kui tegemist pole soopõhise vägivallaga.
 • Püüa pildivalikul vältida soolisi stereotüüpe võimendavaid kujutusi.