Seksuaalne identiteet

Seksuaalse identiteedi all mõistetakse iga inimese võimet kiinduda emotsionaalselt teise inimesse ja tunda tema suhtes seksuaalset külgetõmmet ning luua suhteid. Seksuaalne identiteet on ka inimese arusaam endast kui seksuaalsest olendist – kes ta on ning millisena ta soovib, et teised teda näeksid.

Seksuaalne sättumus on õigusteaduses kasutusel olev mõiste, mis on võrdse kohtlemise seaduses üks diskrimineerimise tunnustest, mille tõttu ei tohi inimest ebasoodsamalt kohelda. Võrdse kohtlemise seadus ei defineeri seda mõistet, kuid selle all mõeldakse inimese homo-, bi- või heteroseksuaalsust ehk seda, kellega eelistab inimene lähisuhteid luua.

Läbi aegade ja paljudes ühiskondades on homo- ja biseksuaalsed inimesed kogenud tõrjumist, tagakiusamist, diskrimineerimist ja oma õiguste piiramist. Ka tänapäeval ei ole lesbide, geide ja biseksuaalide (kasutusel on lühend LGB) ebavõrdne kohtlemine ning vägivald ühiskonnast kadunud. Sageli on negatiivse suhtumise taga homofoobia ehk homovaen, mis hõlmab negatiivseid tundeid ja hoiakuid, mõnikord ka viha homo- ja biseksuaalsuse ja transsoolisuse ning lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste inimeste suhtes.

Millised seadused kaitsevad seksuaalse identiteedi tõttu diskrimineerimise eest?
Ebavõrdse kohtlemise näiteid
Seksuaalse identiteedi tõttu ahistamine
Kelle poole pöörduda?