Millised seadused kaitsevad seksuaalse identiteedi tõttu diskrimineerimise eest?

Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi ei või kedagi ebavõrdselt kohelda ning see tähendab ka seda, et ebavõrdse kohtlemise põhjuseks ei tohi olla inimese seksuaalne sättumus.

Võrdse kohtlemise seadus § 2 kaitseb seksuaalse sättumuse tõttu diskrimineerimise eest töösuhetes ja kutseõppes:

  • töö saamise tingimuste ning värbamis- ja valikukriteeriumide kehtestamisel
  • edutamisel
  • töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel
  • töötingimuste kehtestamisel
  • töö tasustamisel
  • töö- või teenuste osutamise lepingu lõpetamisel või ametist vabastamisel
  • kutseõppes, karjäärinõustamisel, ümber- või täiendusõppe võimaldamisel
  • töötajate või tööandjate ühingutesse kuulumisel.