Usutunnistus ja veendumused

Igal inimesel on õigus usuvabadusele ning õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Usutunnistusel võib mõne rahvusrühma jaoks olla määrav osa inimeste identiteedis. Samas on erinevate usutunnistuste kohta levinud ka eelarvamusi. Näiteks võidakse arvata, et selgete usuliste veendumustega inimene soovib oma usutunnistust levitada ning teistele peale suruda, mis võib viia usklike inimeste tõrjumise ja diskrimineerimiseni. Kuid inimestel on ka teisi veendumusi peale usutunnistuse, näiteks poliitilised veendumused või maailmavaade laiemalt. Kui jätta kõrvale poliitilised ametikohad, siis ei tohi inimese erakondlik kuuluvus anda talle ei eeliseid ega olla ka takistuseks töö leidmisel või ühiskondlikus tegevuses.

Millised seadused kaitsevad usutunnistuse või veendumuste tõttu diskrimineerimise eest?
Otsese ja kaudse diskrimineerimise näiteid
Millele pöörata tähelepanu värbamisel?
Mis ei ole usutunnistuse tõttu diskrimineerimine?
Usutunnistuse või veendumuste tõttu ahistamine
Kelle poole pöörduda?